Cam kết công bố thông tin

Tại công văn số 153/CBTT-CT, ngày 16/04/2018 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết sô 151/NQ-HĐQT và số 152/CV-CT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nội dung công văn số 153/CBTT-CT (tải tại đây)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 16/04/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thống nhất ra Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

1/ Biên bản họp Hội đồng quản trị (tải tại đây)

2/ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (tải tại đây)

 

Thông báo thay đổi địa điểm văn phòng làm việc

Ngày 10/04/2018, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo về việc thay đổi địa điểm văn phòng làm việc.

Địa điểm cũ: đường Trần Hữu Dực, tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Địa điểm mới: cuối phố Tân Mỹ, tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung thông báo ( tải tại đây)

Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng HCTC

Tại quyết định số 88QĐ/CT-HCTC và số 89QĐ/CT-HCTC ngày 02/03/2018 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội bổ nhiệm cán bộ: Trưởng phòng Hành Chính tổ chức và Giám đốc Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao.

1/ Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng HCTC( tải tại đây)

2/ Quyết định bổ nhiệm giám đốc Trung tâm TTNT ứng dụng công nghệ cao( tải tại đây)