Chăn nuôi Bò thịt F1 BBB
Chăn nuôi Bò sữa
Chăn nuôi lợn giống
Dịch vụ thú Y

Thông tin đang được cập nhật

Đường dây nóng

– P. HC-TC:
043.763.0895

– P. Kỹ thuật:
043.763.0897

– Cửa hàng thực phẩm sạch:
043.763.4273
– Trung tâm giới thiệu sản phẩm:
043.926.2555

Bản đồ hành chính

17458334_1481313525214867_2848621521482295363_n

Thông tin đang được cập nhật

Các chuyên mục