Lãnh đạo Huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa làm việc tại Công ty tìm hiểu về chăn nuôi bò BBB

Tiếp và làm việc với Huyện Cẩm Thủy 1
Thực hiện kế hoạch phát triển kỹ thuật chăn nuôi bò BBB, ngày 12/8/2014 tại hội trường Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc “tìm hiểu về khoa học kỹ thuật chăn nuôi bò BBB” cho Huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa.
BT và Ct huyen Cẩm thủy thăm mô hình CN
Lãnh đạo Huyện Cẩm Thủy thăm mô hình CN bò thịt F1 BBB

Đây là buổi làm việc có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần triển khai phát triển kinh tế xã hội cho các xã nghèo trên địa bàn Huyện Cẩm Thủy.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn