Công bố 04 tiêu chuẩn cơ sở của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Ngày 08 tháng 08 năm 2017 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ra Quyết định số 426 / KT-CT về việc công bố 04 tiêu chuẩn cơ sở của Công ty.

Quyết định công bố 04 tiêu chuẩn (Tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn