Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 23/06/2020, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại hội trường Công ty, Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đại biểu dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  

Tới dự đại hội có Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch HĐQT -Tổng giám đốc, Các cổ đông đại diện phần vốn điều lệ của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020. Bà Bùi Thị Ngọc Dung trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Ông Nguyễn Đạt Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã thành công tốt đẹp, đề ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng là cơ sở để Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện đúng mục tiêu và định hướng phát triển, tạo tiền đề cần thiết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn