Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, tại công văn số 108/CV-GGS ngày 18/03/2020, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội gửi Sở kế hoạch và đầu tư xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung công văn (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn