Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 16/04/2018, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội có văn bản số 152/CV-CT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nội dung công văn ( tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn