Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội

Sáng 21/09/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của Công ty

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu – Phó chủ tịch Thành phố Hà Nội thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của Công ty

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn