Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2022 của cụm thi đua số 4

Sáng ngày 14/04/2022, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 4 – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và triển khai công tác thi đua năm 2022.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – Chủ tịch Công đoàn ngành, đồng chí Nguyễn Tất Độ – phó chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. Về phía cụm thi đua số 4 gồm tất cả các đơn vị thành viên trong cụm và các đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng.

Hội nghị đã Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai công tác thi đua năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2022.

 

Đơn vị cụm trưởng báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – Chủ tịch Công đoàn ngành dự và chỉ đạo Hội nghị.


Đơn vị cụm trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – Chủ tịch Công đoàn ngành.

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn