Mổ khảo sát Bò lai F1 BBB

Ngày 28/8/2014 Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội tiến hành mổ khảo sát bò thịt F1 BBB.
Việc mổ khảo sát bò thịt F1 BBB nhằm đánh giá chất lượng bò thịt F1 BBB, đồng thời xác định các tỷ lệ thịt xẻ, thịt tinh,… thông qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá, xây dựng thương hiệu thịt bò F1 BBB giúp quá trình triển khai thực hiện dự án” Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền bò cái lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn Thành phố Hà Nội” đảm bảo hiệu quả bền vững.
Ảnh mổ khảo sát
Giáo sư – tiến sỹ: Nguyễn Lân Hùng
Mổ Ksat BBB
Ông Nguyễn Văn Minh: Phó phòng Chăn nuôi Sở NN &PTNT
Mổ khảo sát bò BBB
Quá trình mổ khảo sát được sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, sự giám sát của các Sở, ban ngành, các cơ quan chuyên môn, các phương tiện thông tin đại chúng….việc mổ khảo sát bò lai F1 BBB thành công tốt đẹp.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn