Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng HCTC

Tại quyết định số 88QĐ/CT-HCTC và số 89QĐ/CT-HCTC ngày 02/03/2018 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội bổ nhiệm cán bộ: Trưởng phòng Hành Chính tổ chức và Giám đốc Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao.

1/ Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng HCTC( tải tại đây)

2/ Quyết định bổ nhiệm giám đốc Trung tâm TTNT ứng dụng công nghệ cao( tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn