Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính Phủ cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty và tập thể Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội

Ngày 21/7/2014, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 1187/QĐ-TTg về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho 42 tập thể và 15 cá nhân thuộc Thành phố Hà Nội, đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.
ảnh BK anh phong

Bằng khen: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty

sua 1
Bằng khen: Tập Thể Công ty

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn