Tập trung nâng cao chất lượng bò giống

Ngày 17/10, tại huyện Sóc Sơn, Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội tham dự “Hội nghị bàn giải pháp phát triển giống bò trên địa bàn Hà Nội” do Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia khoa học, doanh nghiệp chăn nuôi bò của TP.
Hoi thao KH giong Bo HN

Tại Hội nghị ý kiến 1 số chuyên gia cho biết hiện nay Thành phố đã và đang triển khai nhiều chương trình cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò và đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ thụ tinh nhân tạo trên đàn bò thịt còn thấp so với yêu cầu sản xuất đồng thời chưa hình thành vùng sản xuất giống tập trung.

Hoi thao KH giong bo HN 2
Do đó nhiệm vụ của ngành chăn nuôi bò Thành phố trong thời gian tới là tập trung nâng cao chất lượng giống bò, trong đó phát huy mạnh mẽ ưu thế lai và phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn