Thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày 11/2/2019 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do phòng ĐKKD Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 1/2/2019.

Nội dung giấy chứng nhận ĐKDN (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn