Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Công ty và Ông Vũ Văn Hải – thành viên HĐQT – Phó TGĐ Công ty.

1/ Kết quả giao dịch của Ông Bùi Đại Phong (tải tại đây)

2/ Kết quả giao dịch của Ông Vũ Văn Hải (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn