Thông báo kết quả phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các bước chuẩn bị theo quy trình.

Ngày 24/09/2015 tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty đã tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

IMG_20150925_131849

Kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội như sau:

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.229.200 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 5 NĐT

IMG_20150925_131815
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 3.301.800 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 5 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 3.301.800 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 2.229.200 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 11.600 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 11.600 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 10.800 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 11.131 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 5 NĐT

IMG_20150925_131837

Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.229.200 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 24.812.240.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 25/09/2015 đến ngày 02/10/2015
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 28/09/2015 đến ngày 01/10/2015

 

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn