Chuyển nhượng cổ phần

. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH XNK thương mại & Dịch vụ Đại dương thực hiện chuyển nhượng cổ phần (chứng khoán) theo các nội dung:

 • Tên chứng khoán: cổ phần GGS
 • Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội
 • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
 • Bên nhận chuyển nhượng:
  1. Trịnh Danh Nhường (tải tại đây)
  2. Trịnh Trung Thực (tải tại đây)
  3. Đặng Thành Nam (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn