Đại hội Đảng các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 -2022

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Công ty đã ban hành hướng dẫn số 145HD/ĐU – CT, ngày 19/07/2017 về hướng dẫn Đại hội các Chi bộ trực thuộc đảng bộ Công ty hết nhiệm kỳ.
Từ ngày 01/08/2017 đến ngày 03/08/2017, 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, tuân thủ các quy định của Điều lệ Đảng, của Đảng ủy Công ty, công tác tổ chức Đại hội đảm bảo đúng nghi thức, thời gian quy định, chu đáo, tiết kiệm và nghiêm túc, chất lượng cao thể hiện quyết tâm của toàn đảng bộ.
Tại mỗi Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2017, chỉ ra được những mặt đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và quyết nghị mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020 một cách cụ thể, khách quan, đảm bảo tính khả thi; trong đó, tập trung đề ra phương hướng, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chủ động đổi mới công tác tham mưu trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội các Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.
Đại hội đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020 đảm bảo các nguyên tắc, cơ cấu và số lượng quy định.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách. Phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí trong Đảng ủy đã biểu dương những kết quả các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.
Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn