Hiến máu tình nguyện năm 2016

              Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội về việc tham gia hiến máu tình nguyện năm 2016.

          Ngày 25/6/2016, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Đảng ủy Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã lựa chọn các đồng chí CB CNV có đủ sức khỏe và tiêu chuẩn tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2016”.

          “Ngày hội hiến máu tình nguyện” là hoạt động ý nghĩa, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Công ty, thể hiện ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

          Cán bộ, đảng viên của Công ty luôn tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo do Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội phát động trong nhiều năm qua. Thời gian tới, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân viên tích cực tham gia những hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy những nghĩa cử cao đẹp, truyền thống của dân tộc.

Một số hình ảnh tại ” Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2016″.

IMG_20160812_085551

IMG_20160812_085532

IMG_20160812_085542

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn