Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố

Sáng ngày 07/04/2016, ĐU tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tới toàn thể cán bộ chủ chốt và Đảng viên của Công ty.

          Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Đại Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty.

DSC03105

Hội Nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Văn  Hải  ĐUV – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI,  đồng chí dành nhiều thời gian phân tích các nhiệm vụ chủ yếu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong  cả nhiệm kỳ.

DSC03103

                             Đ/c Vũ Văn Hải, ĐUV –  Trưởng Ban Tuyên giáo ĐU phát biểu tại Hội nghị

          Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đảng ủy Công ty đã yêu cầu các CBCNV đến các Đảng viên tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nêu những kết quả mà Đảng bộ và CBCNV Công ty đã đạt được trong  những năm qua, chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm cần khắc phục, đồng thời nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong  các năm tới để từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

DSC03110

                                        Đ/c Nguyễn Đạt Trung, Phó Bí thư Đảng ủy – tham dự hội nghị.

          Đảng ủy cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty tiếp thu toàn bộ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết để tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, Đảng viên trong Công ty; gắn việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố với thực tiễn của đơn vị, đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn