Quyên góp ủng hộ các lực lượng chức năng và ngư dân bám biển giữ vững chủ quyền Tổ quốc

Trong những ngày qua đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước đã biểu thị lòng yêu nước phản đối hành vi của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Nhằm thể hiện tinh thần yêu nước, tình cảm của Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành cùng các lực lượng chức năng và ngư dân bám biển, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đoàn viên thanh niên Công ty về tình hình biển đảo hiện nay để có nhận thức đúng, tin tưởng và đồng thuận với những chủ trương, quan điểm, biện pháp đấu tranh của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông.

Phát động, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự nguyện tham gia đóng góp, ủng hộ các lực lượng chức năng và ngư dân đang ngày đêm bám biển giữ vững chủ quyền của Tổ Quốc.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn