Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất – Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Sáng ngày 21/01/2016, Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã diễn ra tại văn phòng Công ty, Tổ 15 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.

          Đại hội diễn ra có sự hiện diện của :

          Ông Phạm Công Bình – Phó Ban Đổi mới doanh nghiệp Hà Nội – Phó Giám đốc Sở Tài Chính , Đại diện các Sở Nội Vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động TB & XH,

các cổ đông của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội, cùng cán bộ CNV Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

          – Tên gọi Công ty: Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

          – Tên tiếng Anh: Hanoi livestock breeding Joint Stock Company

          – Tên viết tắt: HLBC

          – Trụ sở: Tổ 15 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

          – Vốn điều lệ: 102.000.000.000 đồng

          Đại hội đã thông qua:

          – Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

          – Dự thảo quy chế thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động

          – Dự thảo điều lệ của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

          – Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

          – Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

          Đại hội đã bầu:

          – Hội đồng quản trị gồm các ông:

          1/ Ông Bùi Đại Phong –           Chủ tịch Hội đồng quản trị

          2/ Ông Vũ Văn Hải     –           Thành viên Hội đồng quản trị

          3/ Ông Nguyễn Đạt Trung –     Thành viên Hội đồng quản trị

          4/ Ông Trịnh Danh Nhường – Thành viên Hội đồng quản trị

          5/ Ông Nguyễn Ngọc Kiên –    Thành viên Hội đồng quản trị

          – Ban kiểm soát gồm các ông, bà:

          1/ Bà Bùi Thị Ngọc Dung –       Trưởng Ban kiểm soát

          2/ Ông Đặng Thành Nam –      Kiểm soát viên

          3/ Ông Nguyễn Tuấn Vũ –       Kiểm soát viên

          Phát biểu tại Đại hội, Ông Bùi Đại Phong cho biết: Quá trình cổ phần hóa của Công ty Giống gia súc Hà Nội đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Việc lựa chọn Công ty TNHH XNKTM & DV Đại Dương làm cổ đông chiến lược là bước đi đúng đắn và phù hợp với chiến lược kinh doanh của cả hai bên.

          Các công việc chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội về cơ bản đã hoàn tất. Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội sẽ tiến hành các thủ tục chính thức hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội, thay đổi con dấu theo quy định.

Một số hình ảnh tại Đại hội:20160121_095002

 Đồng chí: Phạm Công Bình – Phó Ban Đổi Mới DN phát biểu tại Hội nghị

DSC02750Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

20160121_113222Ra mắt Hội đồng quản trị Công ty

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn