Tổ chức tiếp nhận đàn bò đực giống Brahman thuần

            Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh năm 2013-2020.

          Thực hiện quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

          Thực hiện Chương trình số 02/CTr-TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung Thành phố giai đoạn 2014-2020; Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/07/2015 của HĐND Thành phố Hà Nội về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

          Thực hiện thỏa thuận hợp tác ngày 31/08/2015 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội về việc nhất trí hợp tác thành lập trại chăn nuôi bò đực giống phục vụ nhu cầu đầu tư và sản xuất tinh bò đông lạnh.

          Ngày 04/08/2016 Học viện nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao đợt 1 lô bò đực giống gồm 06 con giống Brahman thuần nhập từ Úc.

          Đây là nội dung hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội nhằm thực hiện chương trình” Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tinh bò thịt chất lượng cao”, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng đàn, nâng cao chất lượng đàn bò thịt, ổn định đàn bò sữa, đặc biệt tạo ra đàn bò cái nền chất lượng cao để tiếp tục thực hiện dự án ” Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền đàn bò thịt lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ nghiệm thu và bàn giao:

IMG_20160812_084227

IMAG0640

IMAG0638

IMG_20160812_084247

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn