Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Ngày 24/4/2021, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng các quý cổ đông của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2016-2020 là một nhiệm kỳ đầy thách thức , khó khăn đối với Công ty. Đặc biệt năm 2017 và năm 2020 dịch tả lợn châu phi và dịch Covid – 19 bùng phát trên khắp thế giới điều đó tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có Công ty. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bằng nghị lực, bằng ý trí phấn đấu, bằng quyết tâm và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, người lao động có thể khẳng định Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội là một đơn vị đoàn kết gắn bó, có sức mạnh tập thể, đồng thuận cao.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ là giai đoạn mà tình hình kinh tế, chính trị của cả thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, cạnh tranh ngày càng gay gắt trong mọi lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực dẫn đến khủng hoảng, suy thoái nền kinh tế toàn cầu. Điều này sẽ ảnh hưởng sâu rộng, nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó ngành chăn nuôi cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là chăn  nuôi lợn với nhiều hậu quả, hệ lụy từ những đợt khủng hoảng bão giá, đến dịch tả lợn Châu phi khiến ngành chăn nuôi đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Nhận thức rõ khó khăn, đối diện với thách thức, Công ty cần tập trung nguồn lực, định hướng phát triển, phát huy thế mạnh, khắc phục những tồn tại để biến thách thức thành cơ hội giữ vững và phát triển Công ty

Đại hội đã nghe và tiến hành thảo luận các báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026, các tờ trình và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Các Thành viên được bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá những nội dung trao đổi tại Đại hội có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Công ty và khẳng định Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ nỗ lực quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội giao, đem lại lợi ích lớn nhất cho các cổ đông, cải thiện đời sống cho Cán bộ công nhân viên.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn