Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 30/05/2018, Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội (mã chứng khoán GGS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường Công ty.

Đến dự Đại hội có Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, cùng đại diện các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, các cổ đông nắm giữ cổ phần trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền.

Sau các thủ tục khai mạc Đại hội, Đại hội đã nghe ông Trịnh Danh Nhường – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, báo cáo của Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Đạt Trung – Phó tổng giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, các cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã giải đáp tất cả các câu hỏi của cổ đông xoay quanh vấn đề kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018 cũng như những thông tin của Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn