THÀNH TỰU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA

         Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu, có truyền thống trên 50 năm xây dựng và trưởng thành. Tiền thân ban đầu là một trại chăn nuôi lợn giống, với nhiều lần sáp nhập, bổ sung mở rộng nay đã trở thành một Công ty sản xuất đa ngành, ngành sản xuất chính của Công ty là chăn nuôi cung ứng gia súc giống gốc với sản phẩm là bò sữa, bò thịt, lợn ngoại, tinh lợn và sữa tươi phục vụ chương trình phát triển chăn nuôi của Thành phố.

         Nhiệm vụ mà Thành phố và ngành NN & PTNT Hà Nội giao cho Công ty là: nhân nuôi giữ đàn gia súc giống gốc, sản xuất, cung ứng bò sữa giống, lợn nạc giống các loại, đào tạo tập huấn kiến thức cho người chăn nuôi.         Hiện nay Công ty đang thực hiện các Dự án:       –  Dự án cung ứng tinh dịch lợn miễn phí cho các hộ nông dân trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội.        – Dự án chế biến các phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn thô xanh cho chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Tận dụng giải quyết thức ăn thô xanh cho chăn nuôi trâu, bò trong mùa đông bằng công nghệ chế biến các phụ phẩm trồng trọt; góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người nông dân; giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khói đốt rơm rạ và phụ phẩm trồng trọt gây ra.       – Dự án lai tạo giống bò thịt chất lượng cao BBB trên nền đàn bò lai Sind thành đàn bò lai F1hướng thịt  trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Dự án được triển khai tại các huyện ngoại thành Hà Nội từ năm 2012 – 2018, quy mô đàn bò tham gia dự án 42.000 bò cái nền lai Sind, phối giống có chửa cho 100.000 lượt bò cái lai Sind, đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cho 30.000 lượt hộ nông dân.       Với sự nỗ lực chung của tập thể cán bộ công nhân lao động toàn Công ty cùng sự quan tâm chỉ đạo của UBND Thành phố và các Sở ban ngành nên dù trải qua khó khăn thách thức song nhiều năm qua Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội vẫn xây dựng nên ” tầm nhìn – thương hiệu ” cho doanh nghiệp;  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà UBND Thành phố và các cấp, các ngành giao. Được các cấp ghi nhận và biểu dương:         – Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về việc đã có thành tích công tác từ năm 2009 – 2013 góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc.         – Bằng khen của Bộ NN & PTNT về việc đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2014         – Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015.         – Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn và hoạt động công đoàn năm 2015.         – Giải thưởng ” Bông lúa vàng Việt Nam” về mô hình tổ chức sản xuất bò lai hướng thịt BBB chất lượng cao .