Chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

NGày 01/02/2018, tại công văn số 798/UBCK-QLCB của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Nội dung công văn( tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn