1. Tên Công ty

   * Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

   * Tên giao dịch: HANOI LIVESTOCK BREEDING JOINT STOCK COMPANY

   * Tên viết tắt:  HLBC 

  1. Địa chỉ Công ty

   * Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 15 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.

   *Địa chỉ giao dịch: Tổ 15 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội

  1. Loại hình Công ty

   * Loại hình của công ty: Công ty Cổ phần

  1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

      – Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động sản xuất đa ngành,  kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu.

     – Tiền thân của Công ty là Trại lợn giống Cầu Diễn được thành lập năm 1959.

     – Năm 1971 sáp nhập ba đơn vị: Trại lợn giống Cầu Diễn, Nông trường chăn nuôi lợn Tây Mỗ, Trạm thụ tinh nhân tạo thành Công ty Lợn Giống Hà Nôi.

     – Năm 1973 đổi tên thành Công ty Giống gia súc Hà Nội.

     – Ngày 15/01/1991 theo quyết định số 40/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội sáp nhập Công ty Thức ăn gia súc Hà Nội.

     – Công ty được thành lập lại theo quyết định 319/QĐ-UB ngày 19/01/1993 của UBND Thành phố Hà Nội. Số đăng ký kinh doanh: 105944.

     – Tháng 4 năm 1993 tiếp nhận Xí nghiệp Chế biến sữa Từ Liêm.

     – Ngày 25/3/2004 theo quyết định số 1654/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội sáp nhập Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội vào Công ty lấy tên là Công ty Giống gia súc Hà Nội.

     – Ngày 23/6/2006 chuyển đổi Công ty Giống gia súc Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội.

     – Ngày 16/6/2011 chuyển đổi Công ty TNHH NN MTV Giống gia súc Hà Nội thuộc UBND Thành phố Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội.

     – Ngày 18/02/2016 chuyển đổi Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thuộc UBND Thành phố Hà Nội thành Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội.