Tập cho lợn con ăn sớm

Ảnh minh họa Thường mỗi năm lợn nái có thể sinh sản 2 lứa. Muốn đạt được hiệu quả này, phải thực hiện biện pháp

Xem thêm »