Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm 2024

Ngày 04/05/2024, Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Dự đại hội có các thành viên hội đồng quản trị công ty, ban Tổng giám đốc cùng các quý vị cổ đông là tổ chức, cá nhân uỷ quyền tham gia.

Một số hình ảnh về đại hội đã diễn ra:

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn