Công ty CP Giống gia súc Hà Nội hân hoan tổ chức kỷ niêm 65 năm thành lập công ty (1959-2024)

KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY 1959-2024

Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2024, Công ty CP Giống gia súc Hà Nội hân hoan tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập công ty. Tại lễ kỷ niệm, Công ty đã đưa ra những tham luận để nhìn nhận các vấn đề đã và đang làm được trong thời gian qua. Một số hình ảnh của hội nghị kỷ niệm 65 năm.
Hình ảnh các đại biểu lên đọc tham luận

Một số tiết mục của cán bộ, nhân viên công ty


Tại lễ kỷ niệm Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã trao tặng khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp vào kết quả SXKD Công ty năm 2023.
Danh hiệu tập thể lao động “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023” : 05 tập thể
Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 2023 : 02 tập thể
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 09 cá nhân
Danh hiệu Lao động tiên tiến: 19 cá nhân

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn