Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 23/4/2022, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Dự đại hội có các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng các quý cổ đông của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

Năm 2021 là năm đầy thách thức , khó khăn đối với Công ty. Đặc biệt dịch tả lợn châu phi và dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trên khắp thế giới tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có Công ty. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty với sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, người lao động. Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã vượt qua khó khăn giữ được hoạt động SXKD ổn định đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đại hội đã nghe và tiến hành thảo luận các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; các tờ trình và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá những nội dung trao đổi tại Đại hội có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Công ty và khẳng định Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ nỗ lực quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội giao, đem lại lợi ích lớn nhất cho các cổ đông, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.

 

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn